Tracé Trambaanfietsroute Maastricht - Aken opnieuw aangepast

In november 2018 is het tracé van de zogeheten Trambaanfietsroute tussen Maastricht en Aken door de Stuurgroep aangepast. Dit om tegemoet te komen aan de geuite wensen van deelnemers van het in 2018 doorlopen participatietraject. Belangrijke wensen waren:

Geen fietsroute door beschermde natuurzones en wegen niet voorzien van asfaltverharding.

Definitieve route Stuurgroep, vom 20.5.2019 [PDF]

De Stuurgroep is over deze aangepaste route met een afvaardiging van de deelnemers (de Klankbordgroep) in gesprek gegaan. De Klankbordgroep heeft hierbij aangegeven dat zij het betreuren dat alsnog de Zwarte weg en Achterweg in Cadier en Keer in de route zijn opgenomen. Ter vermijding van de Vossegrubbe is ervoor gekozen is om de onverharde wegen, zijnde de Molenweg en Euveremse Veldweg, in de route op te nemen.

De Stuurgroep heeft vervolgens bekeken in hoeverre toch nog aan de wensen van de Klankbordgroep tegemoet kan worden gekomen en een routeaanpassing mogelijk zou zijn, waarbij zoveel als mogelijk is aangesloten bij de oorspronkelijk vastgestelde uitgangspunten van de Trambaanfietsrout, het verbeteren van de fietsmogelijkheden in de (eu-)regio en een fietsverbinding te realiseren die ertoe bijdraagt dat meer mensen gebruik maken van de fiets.
Het tracé
Alles overwegende stelt de Stuurgroep een aanpassing voor ten aanzien van het in november 2018 gepresenteerde tracé.
De route gaat nog steeds van Maastricht naar Cadier en Keer via de weg van Heer naar Bemelen. Vervolgens gaat de route bij de kruising Sint Antoniusbank rechtsaf via de Bemelerweg door de kern Cadier en Keer. Vanaf betreffende kruising blijft het voor de fietser mogelijk om de bestaande Zwarte weg te volgen, hetgeen met borden zal worden aangegeven.
De Zwarte weg blijft ongewijzigd. Wel zal regulier onderhoud plaatsvinden, maar de weg wordt niet geasfalteerd. De route door de kern Cadier en Keer zal lopen via de Groenerein en Burgemeester Huybenstraat naar de Kerkstraat, vanwege het aantal historische boerderijen/ gebouwen en kerkomgeving met bijbehorende faciliteiten. De Kerkstraat sluit vervolgens aan op de Limburgerstraat/ Fommestraat en via het tunneltje aan de Fommestraat ( ongelijkvloerse kruising N 278) kan de fietser de weg vervolgen richting Honthem.

Voor Vaals stelt de Stuurgroep voor om het zuidelijke tracé, zoals aangedragen door de Klankbordgroep te volgen. Het gemeentebestuur van Vaals gaat over die route nog in gesprek met de bevolking. De gemeenteraad zal vervolgens een besluit nemen, waarbij de uitgangspunten van eerdere gemeentelijke besluitvorming centraal staan.

In juni zullen een tweetal inloopmiddagen gehouden worden voor om kennis te nemen van de voorgestane route. Aan de verantwoordelijke bestuursorganen zal een voorstel worden voorbereid om te komen tot een definitief besluit medio 2019.

De beoogde ingebruikname van de route is in 2021.

Definitieve route Stuurgroep, vom 20.5.2019 [PDF]

Uw mening

Het wordt een ramp voor de natuur ...

Filmpje van Hein Ottenhoff uit Margraten.

Hij heeft deze diashow ook aan diverse raadsleden van de gemeente Eijsden-Margraten gestuurd.  Hein vindt "hopelijk gaat dit maffe plan niet door, het wordt een ramp voor de natuur".

Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Lemiers

peterg‘Hoi, Ik ben Peter Gleissner. Ik heb hier in Oud Lemiers 23 jaar gewoond. Nu woon ik in Aken. Ik vind het altijd nog een prachtige plek.'
Peter Gleissner, Aken [oud bewoner]

 

Lees meer...

Met de fiets op de Zwarteweg

kompassrose N 50°49´46'' / O 5°46´24'':
Op de Zwarteweg

jelle‘Hoi, ik ben Jelle en ik ben met de fiets op de Zwarteweg.'
Jelle Stoffers [bewoner Cadier en Keer]

Lees meer...

St. Catharinakapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': St. Catharinakapel

magali

‘Ik kom uit het centrum Maastricht. Lekker uit de drukte weg. Even wandelen en van de rust en stilte genieten.'
Magali Snelder, Maastricht [toevallige passant]

Lees meer...

Op de Oude Trichterweg

kompassrose N 50°47´23'' / O 5°59´4'':
Op de Oude Trichterweg

eva‘Hoi, ik ben Eva, inwoner van Lemiers. Ik woon hier al 18 jaar. Ik ga hier heel graag wandelen met mijn hond Bolle. We hebben gehoord dat de trambaanfietsroute hier aangelegd gaat worden. Dat vinden we helemaal niet leuk.'
Eva Smitmans [bewoner Lemiers]

Lees meer...

Auw Kapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Voor de Auw Kapel

heide‘Ik ben Heide. Ik zing al 17 jaar op deze bijzondere plek. Een keer per maand. Ik ben erg dankbaar dat we hier mogen zingen. Een van de bijzondere dingen is dat tijdens het zingen de deur vaak openstaat.'
Heide Schneider, Aken [lid Singkreis]

 

Lees meer...

Op de Achterweg

kompassrose N 50°49´38'' / O 5°46´36'':
Cadier en Keer, Achterweg

Film1

Lees meer...

RTV Maas en Mergelland

Op 22 januari was in het Huis van de Burger een voorlichtingsbijeenkomst over de Trambaanfietsroute, geïnitieerd door de Stuurgroep. Daar liepen de gemoederen hoog op met name bij de tegenstanders van die route. Nadat in een eerdere uitzendingen de voorzitter van de Stuurgroep aan het woord is geweest, besloot Maas en Mergelland nu om beide actiegroepen op te zoeken. Wilt u weten hoe zij erover denken kijk dan naar ons weekprogramma of op Social Media.

Oud-Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Oud-Lemiers

peterb‘Ik ben hier geboren en getogen in Oud Lemiers. Ik heb hier 80 jaar gewoond. Toen was het werkelijk en prachtig stiltegebied. Maar nu wordt het toch al een beetje verstoord door fietsers en motoren en brommers die hier komen.'
Peter Bodelier, Vaals [oud bewoner]

Lees meer...
We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.