Nieuws(brieven)

Standpunt TFR Participatie Bewonersgroepen

Standpunt Bewonersgroepen over het participatieproces ‘Trambaanfietsroute’ en het rapport van onderzoeksbureau Decisio – 19 november 2018

De Bewonersgroepen zijn in het algemeen positief over het proces en de uitkomst van de discussies in de werkgroepen, inclusief de interactie met onderzoeksbureau Decisio. Wij vinden het rapport van Decisio goed leesbaar, transparant en methodologisch verantwoord. We betreuren het en vonden het niet van respect getuigen – voor de overige deelnemers aan de werkgroepen en klankbordgroep, de onafhankelijke voorzitter en de medewerkers van Decisio – dat de VVV Zuid-Limburg en de Fietsersbond op het laatste moment het participatietraject verlieten, met een eigen rapport kwamen, en daarover met de pers communiceerden. De bewonersgroepen herkenden zich niet in het beeld zoals dat door beide organisaties verwoord is in hun eindrapporten en de pers.

dit artikel als PDF

Read More

Brief aan stuurgroep 26.11.2018

Brief van de burgerparticipanten Trambaanfietsroute aan stuurgroep

Aan: De leden van de Stuurgroep Trambaanfietsroute Maastricht-Aken

Van: De burgerparticipanten Trambaanfietsroute

Cadier en Keer, 26.11. 2018

Geachte leden van de Stuurgroep Trambaanfietsroute Maastricht-Aken,

Op 12 november jl. stuurde de Klankbordgroep van het Trambaanfietsrouteproject u haar advies, met daarbij de gedetailleerde rapporten van de drie werkgroepen en het rapport van onderzoeksbureau Decisio. Dat advies kwam tot stand door de inspanningen van ongeveer dertig deelnemers aan drie werkgroepen en de Klankbordgroep. Van mei tot november hebben zij - als lokaal-deskundige vertegenwoordigers en belangenbehartigers, en ondersteund door deskundige ambtenaren, een omgevingsmanager en een onafhankelijke voorzitter en notuliste – zich in twintig avondbijeenkomsten (incl. evaluatie) van drie uur met elkaar beraden over het voorgestelde tracé en mogelijke alternatieven. In onze ogen is het advies, dat mede steunt op het onderzoeksrapport van bureau Decisio, zeer gedegen.dit artikel als PDF

Read More

Aan de leden van de Stuurgroep

Aan de leden van de Stuurgroep Trambaanfietsroute Maastricht – Aken
Aan de leden de Projectgroep Trambaanfietsroute Maastricht – Aken
Plaats : Lemiers, Cadier en Keer, Gulpen
Datum : 16 juli 2018
Onderwerp : Herstart project Trambaanfietsroute
Van : Bewonersgroep Cadier en Keer
Bewonersgroep Gulpen-Wittem
Burgerinitiatief Vallei Lemiers

briefHerstartTrambaanfietsroute 1
Klik hier voor PDF.

Aan de gemeenteraad van Eijsden – Margraten

T.b.v. de raadsvergadering van 3 juli 2018
Cadier en Keer, 1 juli 2018

EM Raad3mei TFR briefBGCK 20180701 1
Klik hier voor PDF.

Raadsvergad. Eijsden-Margraten 8.5.18

In het Raadsprogramma Eijsden-Margraten 2018-2022 staat dat de gemeente het project ‘Trambaanfietsroute’ continueert. De raad vraagt daarin het College “om een procesaanpak uit te werken waarbij maximaal rekening gehouden wordt met inspraak van burgers en de vragen van de raad om meer inzicht te krijgen ...”.

Namens Bewonersgroep Cadier en Keer sprak Jelle Stoffers de raad toe. Zijn betoog kwam er kort samengevat op neer dat we de raad oproepen zich actief met de plannen rond de Trambaanfietsroute te bemoeien, vóórdat straks de bestemmingsplannen ter inzage liggen. Lees meer in de pdf.

We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.