Standpunt Bewonersgroepen over het participatieproces ‘Trambaanfietsroute’ en het rapport van onderzoeksbureau Decisio – 19 november 2018

De Bewonersgroepen zijn in het algemeen positief over het proces en de uitkomst van de discussies in de werkgroepen, inclusief de interactie met onderzoeksbureau Decisio. Wij vinden het rapport van Decisio goed leesbaar, transparant en methodologisch verantwoord. We betreuren het en vonden het niet van respect getuigen – voor de overige deelnemers aan de werkgroepen en klankbordgroep, de onafhankelijke voorzitter en de medewerkers van Decisio – dat de VVV Zuid-Limburg en de Fietsersbond op het laatste moment het participatietraject verlieten, met een eigen rapport kwamen, en daarover met de pers communiceerden. De bewonersgroepen herkenden zich niet in het beeld zoals dat door beide organisaties verwoord is in hun eindrapporten en de pers.

dit artikel als PDF

Lees meer...

Brief van de burgerparticipanten Trambaanfietsroute aan stuurgroep

Aan: De leden van de Stuurgroep Trambaanfietsroute Maastricht-Aken

Van: De burgerparticipanten Trambaanfietsroute

Cadier en Keer, 26.11. 2018

Geachte leden van de Stuurgroep Trambaanfietsroute Maastricht-Aken,

Op 12 november jl. stuurde de Klankbordgroep van het Trambaanfietsrouteproject u haar advies, met daarbij de gedetailleerde rapporten van de drie werkgroepen en het rapport van onderzoeksbureau Decisio. Dat advies kwam tot stand door de inspanningen van ongeveer dertig deelnemers aan drie werkgroepen en de Klankbordgroep. Van mei tot november hebben zij - als lokaal-deskundige vertegenwoordigers en belangenbehartigers, en ondersteund door deskundige ambtenaren, een omgevingsmanager en een onafhankelijke voorzitter en notuliste – zich in twintig avondbijeenkomsten (incl. evaluatie) van drie uur met elkaar beraden over het voorgestelde tracé en mogelijke alternatieven. In onze ogen is het advies, dat mede steunt op het onderzoeksrapport van bureau Decisio, zeer gedegen.dit artikel als PDF

Lees meer...

Aan de leden van de Stuurgroep Trambaanfietsroute Maastricht – Aken
Aan de leden de Projectgroep Trambaanfietsroute Maastricht – Aken
Plaats : Lemiers, Cadier en Keer, Gulpen
Datum : 16 juli 2018
Onderwerp : Herstart project Trambaanfietsroute
Van : Bewonersgroep Cadier en Keer
Bewonersgroep Gulpen-Wittem
Burgerinitiatief Vallei Lemiers

briefHerstartTrambaanfietsroute 1
Klik hier voor PDF.

In het Raadsprogramma Eijsden-Margraten 2018-2022 staat dat de gemeente het project ‘Trambaanfietsroute’ continueert. De raad vraagt daarin het College “om een procesaanpak uit te werken waarbij maximaal rekening gehouden wordt met inspraak van burgers en de vragen van de raad om meer inzicht te krijgen ...”.

Namens Bewonersgroep Cadier en Keer sprak Jelle Stoffers de raad toe. Zijn betoog kwam er kort samengevat op neer dat we de raad oproepen zich actief met de plannen rond de Trambaanfietsroute te bemoeien, vóórdat straks de bestemmingsplannen ter inzage liggen. Lees meer in de pdf.

Uw mening

RTV Maas en Mergelland

Op 22 januari was in het Huis van de Burger een voorlichtingsbijeenkomst over de Trambaanfietsroute, geïnitieerd door de Stuurgroep. Daar liepen de gemoederen hoog op met name bij de tegenstanders van die route. Nadat in een eerdere uitzendingen de voorzitter van de Stuurgroep aan het woord is geweest, besloot Maas en Mergelland nu om beide actiegroepen op te zoeken. Wilt u weten hoe zij erover denken kijk dan naar ons weekprogramma of op Social Media.

St. Catharinakapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': St. Catharinakapel

magali

‘Ik kom uit het centrum Maastricht. Lekker uit de drukte weg. Even wandelen en van de rust en stilte genieten.'
Magali Snelder, Maastricht [toevallige passant]

Lees meer...

Auw Kapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Voor de Auw Kapel

heide‘Ik ben Heide. Ik zing al 17 jaar op deze bijzondere plek. Een keer per maand. Ik ben erg dankbaar dat we hier mogen zingen. Een van de bijzondere dingen is dat tijdens het zingen de deur vaak openstaat.'
Heide Schneider, Aken [lid Singkreis]

 

Lees meer...

Het wordt een ramp voor de natuur ...

Filmpje van Hein Ottenhoff uit Margraten.

Hij heeft deze diashow ook aan diverse raadsleden van de gemeente Eijsden-Margraten gestuurd.  Hein vindt "hopelijk gaat dit maffe plan niet door, het wordt een ramp voor de natuur".

Oud-Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Oud-Lemiers

peterb‘Ik ben hier geboren en getogen in Oud Lemiers. Ik heb hier 80 jaar gewoond. Toen was het werkelijk en prachtig stiltegebied. Maar nu wordt het toch al een beetje verstoord door fietsers en motoren en brommers die hier komen.'
Peter Bodelier, Vaals [oud bewoner]

Lees meer...

Met de fiets op de Zwarteweg

kompassrose N 50°49´46'' / O 5°46´24'':
Op de Zwarteweg

jelle‘Hoi, ik ben Jelle en ik ben met de fiets op de Zwarteweg.'
Jelle Stoffers [bewoner Cadier en Keer]

Lees meer...

Op de Achterweg

kompassrose N 50°49´38'' / O 5°46´36'':
Cadier en Keer, Achterweg

Film1

Lees meer...

Op de Oude Trichterweg

kompassrose N 50°47´23'' / O 5°59´4'':
Op de Oude Trichterweg

eva‘Hoi, ik ben Eva, inwoner van Lemiers. Ik woon hier al 18 jaar. Ik ga hier heel graag wandelen met mijn hond Bolle. We hebben gehoord dat de trambaanfietsroute hier aangelegd gaat worden. Dat vinden we helemaal niet leuk.'
Eva Smitmans [bewoner Lemiers]

Lees meer...

Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Lemiers

peterg‘Hoi, Ik ben Peter Gleissner. Ik heb hier in Oud Lemiers 23 jaar gewoond. Nu woon ik in Aken. Ik vind het altijd nog een prachtige plek.'
Peter Gleissner, Aken [oud bewoner]

 

Lees meer...
We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.