Cadier en Keer, 25 mei 2017

Beste gemeenteraadsleden van Eijsden-Margraten,

Wij willen het met u hebben over de ‘Trambaanfietsroute Maastricht-Aken’, door ons verder afgekort als ‘TFR’. Terwijl de plannen voor deze fietsroute al sinds 2014 in de lucht hangen, is er binnen de Raad nooit een diepgaande discussie over gevoerd. Wij vinden dat het tijd wordt dat de Raad als besluitvormend orgaan van deze gemeente haar verantwoordelijkheid over dit onderwerp neemt.

Wij vinden daarom dat u de TFR moet agenderen voor een vergadering van de gemeenteraad van Eijsden-Margraten, voordat er ‘in het kader van de RO-procedure’ voorstellen voor bestemmingsplanwijzigingen door het College zijn geformuleerd, en vóór de bespreking van de begroting in het najaar.

Wat weet u?

  • U bent al sinds 2014 op de hoogte van de plannen om tussen Maastricht en Aken een ‘vlakke’ fietsroute aan te leggen, de ‘Trambaanfietsroute Maastricht-Aken’. Of u de details (uitgewerkt plan met onderbouwing) kent, is ons niet duidelijk. De TFR staat al enkele jaren in de begroting van de gemeente. Vorig jaar heeft u een werkbezoek gebracht aan de Vennbahn en het beoogde TFR-tracé. In november 2016 is het onderwerp kort aan de orde geweest bij de begrotingsbesprekingen in de gemeenteraad. Na de informatieavond voor burgers op 6 maart 2017, heeft u op 29 maart jl. de ins en outs van het plan gehoord in het bijzijn van de gedeputeerde Eric Geurts. U bent – i.t.t. de burgers - wél op de hoogte gesteld van de zgn. ‘RO-procedure’.
  • Zoals de plannen voor de circa 30km lange route nu voorliggen, wil men 9 km nieuw asfalt aanleggen, in de bijgestelde plannen over een breedte van 3.20m (was: 4m). Het tracé is aangepast, en wijkt op diverse plekken af van het historische trambaantracé. Voor Eijsden-Margraten zijn drie plekken van belang: de Zwarteweg (beoogde asfaltering van een landelijke zandweg), de Achterweg (beoogde asfaltering van een glooiend smal wandelpad), en de ‘Insnijding N 598’.
  • Volgens de PowerPoint van de projectorganisatie (die u op 29 maart gezien heeft) moeten ongeveer nu de plannen voor het wijzigen van de verschillende bestemmingsplannen worden voorbereid; voor Eijsden-Margraten gaat het om de genoemde drie locaties.
  • In het najaar komen de begrotingsbesprekingen weer op de raadsagenda.

Wat hebben belangstellende burgers ondertussen gedaan?

  • U heeft na 6 maart via uw griffie een aantal brieven van burgers en de VTN (Vereniging Tot Natuurbehoud, Cadier en Keer) in uw e-mailbox ontvangen met bezwaren tegen de huidige TFR-plannen en ideeën voor alternatieven. Wat er met die commentaren is gebeurd, is ons niet bekend. Noch van het College of de Wethouder, noch van de Raad kwam een reactie.
  • Vanuit Cadier en Keer is er na de info-avond van 6 maart een petitie gestart 'Zo geen trambaanfietsroute door het Heuvelland', met intussen meer dan 400 ondertekenaars, waarvan meer dan een kwart uit Cadier en Keer, Margraten en andere dorpen uit onze gemeente. Veel ondertekenaars hebben bovendien de moeite genomen hun bezwaren nader toe te lichten; voor raadsleden interessante lectuur, menen wij. Zie: https://www.petities24.com/trambaanfietsroute.
  • De in maart opgerichte ‘Bewonersgroep Cadier en Keer’ en het ‘Burgerinitiatief Vallei Lemiers’ hebben de handen ineen geslagen om initiatieven op elkaar af te stemmen, en waar zinvol gezamenlijk op te trekken. De door ‘Lemiers’ gestarte Facebooksite tegen de TFR-plannen is verbreed tot een Heuvellandbrede website, met een link naar de petitie. U treft hier enkele aardige audio- en videofragmenten van wandelaars aan, o.a. opgenomen op de Zwarteweg en de Achterweg. Wij gaan de website verder professionaliseren, samen met de mensen uit Lemiers. Ook met de VTN stemmen we onze plannen af, maar zij varen hun eigen koers. Zo brengt de VTN (meer dan 400 aangesloten huishoudens in Cadier en Keer) een speciaal nummer uit van het verenigingsblad “ ‘t Wiet Klieëf”, geheel gewijd aan de TFR.
  • Op de info-bijeenkomst van 6 maart jl. hebben de aanwezigen aan de coördinerende wethouder Armand Opreij gevraagd een projectwebsite te maken met informatie over de route en de verdere procedure. Op 28 april jl. kwam de website in de lucht; mooi vormgegeven, maar zonder nadere informatie over het besluitvormingstraject en de mogelijkheden voor burgerparticipatie.

Wat verwachten wij van u?

Als betrokken burgers vragen wij ons langzamerhand af: wat doen onze gemeenteraadsleden nu eigenlijk met dit inmiddels drie jaar oude dossier? Wanneer neemt u uw verantwoordelijkheid als onze gekozen vertegenwoordigers? Wanneer bespreekt u het TFR-plan in de raad? Wanneer stelt u het College en de verantwoordelijke wethouder hier nu eens kritische vragen over? Heeft u geen behoefte aan een discussie over de zin en de noodzaak van het TFR-plan? Kent u de onderbouwing van de argumenten van het voorliggende voorstel dan? Heeft u het uitgewerkte plan eigenlijk in uw bezit? Is er een algemene maatschappelijke kosten-baten analyse aan u gepresenteerd? Zijn de effecten van het plan op milieu, natuur en landschap al bekend? Welke alternatieven zijn er onderzocht voor tracé en wegdek? Vindt u het niet belangrijk dit in detail te weten, het met elkaar te bespreken en er uiteindelijk een beslissing over te nemen? Ons zijn al deze zaken niet bekend.

Wij hopen niet dat u de voorstellen voor de wijzigingen van de drie bestemmingsplannen gaat afwachten. Of dat u wacht tot het moment dat er ‘zienswijzen’ door ‘belanghebbende burgers’ zijn ingediend. Volgens ons bent u dan niet meer aan het besluiten over de TFR, maar over wijzigingen van bestemmingsplannen, hetgeen toch echt iets anders is. Wij vermoeden dat de meeste burgers bij ‘democratische besluitvorming’ of ‘burgerparticipatie’ niet spontaan denken aan ‘het indienen van zienswijzen op een bestemmingsplanwijziging’, laat staan aan een gang naar de Raad van State. Dat zijn juridische procedures, dat is geen democratische besluitvorming, menen wij.

Wij verwachten dat de raadsleden die ons vertegenwoordigen moeite doen om goede beslissingen te nemen, d.w.z. het College en de Wethouder kritisch bevragen over de plannen, actief kennis vergaren over de (verschillende) opvattingen die er binnen de bevolking leven, en proberen om voors, tegens en alternatieve opties tegen elkaar af te wegen. Wij vinden ook dat u de gebrekkige informatievoorziening en burgerparticipatiemogelijkheden bij dit project aan de orde moet stellen. Wij vinden dat u daarover met elkaar en met het College en de Wethouder in debat moet gaan. Met publiek op de publieke tribune. En als die discussie dan achter de rug is, dán mag u het College bestemmingsplanwijzigingen ter inzage laten leggen; als die dan nog aan de orde zijn.

Kortom, wij doen een oproep aan u om ons als burgers niet in de kou te laten staan. Wij moeten niet heel veel moeite hoeven doen om informatie te krijgen of te kunnen participeren in meningsvorming. Wij verwachten van onze gekozen vertegenwoordigers dat zij dat (voor ons, met ons) doen. Het wordt tijd. Het is een belangrijk plan voor de regio. Daarom vragen wij u de ‘TFR’ in de gemeenteraad van Eijsden-Margraten ter discussie te stellen, voordat er voorstellen voor bestemmingsplanwijzigingen door het College zijn geformuleerd, en voor de bespreking van de begroting in het najaar. Uiteindelijk willen we ook graag weten welke opvattingen en afwegingen - met als hoofdpunten ‘tracé’ en ‘asfaltering’ - er over de TFR leven binnen de verschillende politieke partijen. Zodat we daar bij volgende verkiezingen rekening mee kunnen houden.
Wij hopen op een spoedig, duidelijk en positief antwoord.
Wij zijn graag bereid tot een nadere toelichting in een persoonlijk gesprek.

Met vriendelijke groeten,
namens de Bewonersgroep Cadier en Keer

Jelle Stoffers, Cadier en Keer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Céline Andriën, Cadier en Keer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Sander Croes, Cadier en Keer, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uw mening

Auw Kapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Voor de Auw Kapel

heide‘Ik ben Heide. Ik zing al 17 jaar op deze bijzondere plek. Een keer per maand. Ik ben erg dankbaar dat we hier mogen zingen. Een van de bijzondere dingen is dat tijdens het zingen de deur vaak openstaat.'
Heide Schneider, Aken [lid Singkreis]

 

Lees meer...

Oud-Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Oud-Lemiers

peterb‘Ik ben hier geboren en getogen in Oud Lemiers. Ik heb hier 80 jaar gewoond. Toen was het werkelijk en prachtig stiltegebied. Maar nu wordt het toch al een beetje verstoord door fietsers en motoren en brommers die hier komen.'
Peter Bodelier, Vaals [oud bewoner]

Lees meer...

Het wordt een ramp voor de natuur ...

Filmpje van Hein Ottenhoff uit Margraten.

Hij heeft deze diashow ook aan diverse raadsleden van de gemeente Eijsden-Margraten gestuurd.  Hein vindt "hopelijk gaat dit maffe plan niet door, het wordt een ramp voor de natuur".

Met de fiets op de Zwarteweg

kompassrose N 50°49´46'' / O 5°46´24'':
Op de Zwarteweg

jelle‘Hoi, ik ben Jelle en ik ben met de fiets op de Zwarteweg.'
Jelle Stoffers [bewoner Cadier en Keer]

Lees meer...

Op de Oude Trichterweg

kompassrose N 50°47´23'' / O 5°59´4'':
Op de Oude Trichterweg

eva‘Hoi, ik ben Eva, inwoner van Lemiers. Ik woon hier al 18 jaar. Ik ga hier heel graag wandelen met mijn hond Bolle. We hebben gehoord dat de trambaanfietsroute hier aangelegd gaat worden. Dat vinden we helemaal niet leuk.'
Eva Smitmans [bewoner Lemiers]

Lees meer...

RTV Maas en Mergelland

Op 22 januari was in het Huis van de Burger een voorlichtingsbijeenkomst over de Trambaanfietsroute, geïnitieerd door de Stuurgroep. Daar liepen de gemoederen hoog op met name bij de tegenstanders van die route. Nadat in een eerdere uitzendingen de voorzitter van de Stuurgroep aan het woord is geweest, besloot Maas en Mergelland nu om beide actiegroepen op te zoeken. Wilt u weten hoe zij erover denken kijk dan naar ons weekprogramma of op Social Media.

Op de Achterweg

kompassrose N 50°49´38'' / O 5°46´36'':
Cadier en Keer, Achterweg

Film1

Lees meer...

Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Lemiers

peterg‘Hoi, Ik ben Peter Gleissner. Ik heb hier in Oud Lemiers 23 jaar gewoond. Nu woon ik in Aken. Ik vind het altijd nog een prachtige plek.'
Peter Gleissner, Aken [oud bewoner]

 

Lees meer...

St. Catharinakapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': St. Catharinakapel

magali

‘Ik kom uit het centrum Maastricht. Lekker uit de drukte weg. Even wandelen en van de rust en stilte genieten.'
Magali Snelder, Maastricht [toevallige passant]

Lees meer...
We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.