ActieOp 28 juni konden we bij de vergadering van de raadscommissie 'Fysiek en Economie' gebruik maken van het "spreekrecht burgers, omdat er een aantal stukken over de Trambaanfietsroute bij de postlijst zaten. Helaas was de verantwoordelijke wethouder, Armand Opreij, niet aanwezig tijdens het inspreekhalfuurtje. Later wel, bij de beantwoording van vragen van de raadsleden.
Jelle Stoffers voerde het woord. Hier de door hem uitgesproken tekst (die de wethouder, die later wel aanwezig was, via de mail heeft ontvangen).

“Geachte Voorzitter, geachte leden van de raadscommissie, geachte wethouders,

Ik ben Jelle Stoffers, en spreek namens de Bewonersgroep Cadier en Keer en de meer dan 600 ondertekenaars van de petitie tegen de huidige plannen voor een Trambaanfietsroute Maastricht –Aken. Trefwoorden van die plannen zijn: vlak, 30km, 9km nieuw asfalt, 3.20m breed, 500 extra fietsers per dag, vermeende opbrengsten €630.000/jaar, kosten circa €3 miljoen.

Wij willen dat het plan voor de Trambaanfietsroute als geheel bediscussieerd gaat worden in de gemeenteraad van Eijsden-Margraten, vóórdat er op onderdelen ontwerp-bestemmingsplannen ter inzage komen te liggen.

Voor Cadier en Keer gaat het om het tracé Zwarteweg-Achterweg. Men wil de Zwarteweg asfalteren, vanaf de Keunestraat een nieuw geasfalteerd fietspad aanleggen door het veld naar de Achterweg die men wil asfalteren tot aan de kruising met de Fommestraat.

Wij willen: ‘Geen teer in Keer’. Waarom niet?

De Zwarteweg is nu een rustige, halfverharde landweg met grintbedekking. Er komen drie wandelpaden op uit. Behalve door wielrenners, kan er goed gefietst worden; asfalt is daarvoor niet nodig. Asfaltering tast het karakter van weg en landschap aan, tast de kwaliteit van natuur en landschapsbeleving aan, en zal leiden tot een verhoogde verkeersdruk, met meer spanning tussen de verschillende soorten weggebruikers. De Achterweg is nu een smal, onverhard, glooiend, en vaak wat modderig wandelpad, dat voor gewone fietsers niet echt en voor wielrenners echt niet geschikt is. Iedere aanpassing van de Achterweg – asfaltering, halfverharding, verbreding - zal het typische karakter van dit wandelpad aantasten. Bovendien sporen de plannen niet met de bestaande toeristische infrastructuur: er lopen drie VVV wandelroutes over Zwarteweg en Achterweg (C1 en C7, resp. C6) en beide wegen maken deel uit van MTB route 18 (‘Maastrichtroute’) van de VVV Zuid-Limburg.

Als de projectorganisatie vasthoudt aan het realiseren van een extra fietsroute in onze drukbevolkte regio, dan zal zij de meerwaarde van dit plan toch overtuigend moeten kunnen uitleggen. Ook zal zij recht moeten doen aan de gebruikers van de bestaande infrastructuur: wandelaars, joggers, mountainbikers, ruiters en aanpalende agrariërs. Natuur, milieu en landschap zouden niet aangetast mogen worden, zodat de unieke ‘landschapsbeleving’ intact blijft voor bewoners en toeristen. De huidige plannen voldoen niet aan die criteria.

Dat stoort des te meer omdat noch de burgerinformatieavond noch de door de burgers afgedwongen projectwebsite inzicht geven in de onderbouwing van de uitgangspunten, de uitvoering en de meerwaarde van het project.

En daarom wenden wij ons tot de raad als hoogste besluitvormend orgaan van de gemeente. Wij verwachten van onze raadsleden dat zij moeite doen om goede beslissingen te nemen en daartoe proberen om voors, tegens en alternatieven tegen elkaar af te wegen. ‘Luisteren, meedenken, controleren en beslissen’, zo wordt de rol van de gemeenteraad op de gemeentewebsite omschreven.

Welnu: wanneer stelt U de verantwoordelijke wethouder nu eens kritische vragen? Over nut en noodzaak van het plan? Over de onderbouwing van de uitgangspunten voor het project en de berekening van de economische effecten van het plan? Hoe zit het met de effecten op natuur, milieu, en landschap? Welke alternatieven voor tracé en wegdek zijn er onderzocht? Waarom verandert het tracé voortdurend? Wat vindt U van de informatievoorziening aan en participatiemogelijkheden voor de burgers?

Vindt U het niet belangrijk de details van dit plan te kennen (‘controleren’), het met elkaar te bespreken, zo nodig voorstellen voor aanpassingen te doen (’meedenken’) en er uiteindelijk een beslissing over te nemen?

De tijd dringt: de projectorganisatie bereidt voorstellen voor bestemmingsplanwijzigingen voor. Die werkwijze reduceert de besluitvorming tot een aantal juridische procedures over deelelementen van het plan, zonder dat het plan als geheel wordt beoordeeld. Dat willen wij voorkómen. Wij vinden dat het projectplan als geheel op de agenda van de raad moet komen.

Het zou de gemeenteraad van Eijsden-Margraten sieren als ze de moed zou opbrengen in dit dossier haar nek uit te steken.

Wij hopen op uw actie.

Ik dank u voor uw aandacht.”

Tijdens de bespreking van de ingekomen post, het laatste agendapunt van de avond, hield raadslid Hanneke Koene (GroenLinks) een kritisch betoog over de Trambaanfietsroute, en pleitte zij voor een bespreking van het totale projectplan in de gemeenteraad van Eijsden-Margraten. Wethouder Opreij deelde mee dat alle partijen die in maart brieven over de Trambaanfietsroute ingestuurd hebben, binnenkort schriftelijk antwoord krijgen. Hij deelde ook mee, dat er nieuwe informatie op de projectwebsite gaat komen. Duidelijk werd, dat het hele project vertraging oploopt, en dat nu de planning is dat er mogelijk pas in december definitieve voorstellen liggen. Hij zegde toe ons uit te nodigen voor een gesprek. Wij wachten af.

Jelle Stoffers

Uw mening

Oud-Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Oud-Lemiers

peterb‘Ik ben hier geboren en getogen in Oud Lemiers. Ik heb hier 80 jaar gewoond. Toen was het werkelijk en prachtig stiltegebied. Maar nu wordt het toch al een beetje verstoord door fietsers en motoren en brommers die hier komen.'
Peter Bodelier, Vaals [oud bewoner]

Lees meer...

RTV Maas en Mergelland

Op 22 januari was in het Huis van de Burger een voorlichtingsbijeenkomst over de Trambaanfietsroute, geïnitieerd door de Stuurgroep. Daar liepen de gemoederen hoog op met name bij de tegenstanders van die route. Nadat in een eerdere uitzendingen de voorzitter van de Stuurgroep aan het woord is geweest, besloot Maas en Mergelland nu om beide actiegroepen op te zoeken. Wilt u weten hoe zij erover denken kijk dan naar ons weekprogramma of op Social Media.

Auw Kapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Voor de Auw Kapel

heide‘Ik ben Heide. Ik zing al 17 jaar op deze bijzondere plek. Een keer per maand. Ik ben erg dankbaar dat we hier mogen zingen. Een van de bijzondere dingen is dat tijdens het zingen de deur vaak openstaat.'
Heide Schneider, Aken [lid Singkreis]

 

Lees meer...

Op de Oude Trichterweg

kompassrose N 50°47´23'' / O 5°59´4'':
Op de Oude Trichterweg

eva‘Hoi, ik ben Eva, inwoner van Lemiers. Ik woon hier al 18 jaar. Ik ga hier heel graag wandelen met mijn hond Bolle. We hebben gehoord dat de trambaanfietsroute hier aangelegd gaat worden. Dat vinden we helemaal niet leuk.'
Eva Smitmans [bewoner Lemiers]

Lees meer...

Met de fiets op de Zwarteweg

kompassrose N 50°49´46'' / O 5°46´24'':
Op de Zwarteweg

jelle‘Hoi, ik ben Jelle en ik ben met de fiets op de Zwarteweg.'
Jelle Stoffers [bewoner Cadier en Keer]

Lees meer...

St. Catharinakapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': St. Catharinakapel

magali

‘Ik kom uit het centrum Maastricht. Lekker uit de drukte weg. Even wandelen en van de rust en stilte genieten.'
Magali Snelder, Maastricht [toevallige passant]

Lees meer...

Het wordt een ramp voor de natuur ...

Filmpje van Hein Ottenhoff uit Margraten.

Hij heeft deze diashow ook aan diverse raadsleden van de gemeente Eijsden-Margraten gestuurd.  Hein vindt "hopelijk gaat dit maffe plan niet door, het wordt een ramp voor de natuur".

Op de Achterweg

kompassrose N 50°49´38'' / O 5°46´36'':
Cadier en Keer, Achterweg

Film1

Lees meer...

Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Lemiers

peterg‘Hoi, Ik ben Peter Gleissner. Ik heb hier in Oud Lemiers 23 jaar gewoond. Nu woon ik in Aken. Ik vind het altijd nog een prachtige plek.'
Peter Gleissner, Aken [oud bewoner]

 

Lees meer...
We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.