E-mail enquête:
Wat vindt de huidige Gemeenteraad Eijsden-Margraten van de Trambaanfietsroute?

In een e-mail enquête vroegen wij aan alle fracties in de gemeenteraad van Eijsden-Margraten:

“Wat zijn de opvattingen en overwegingen van uw fractie ten aanzien van de Trambaanfietsroute (met als hoofdpunten ‘tracé’ en ‘asfaltering’)? Belangrijke knelpunten in het tracé liggen in Eijsden-Margraten (Cadier en Keer – tracé Zwarteweg-Achterweg- en de beoogde kruising van de fietsroute met de N598 (‘tunnel’) aan de grens met Gulpen-Wittem). Het is niet ondenkbaar dat de Trambaanfietsroute een onderwerp voor de komende gemeenteraadsverkiezingen wordt!”

De antwoorden vindt u hier samengevat:

PARTIJ, FRACTIE-VOORZITTER;
AANTAL ZETELS

REACTIE

Onze Conclusie

(Nov. 2017)

COALITIE

CDA, Roger Ritzen;
9

We zijn vóór de aanleg van de fietsroute omdat deze prima past in het coalitieakkoord. Dit staat los van de keuze van het materiaal van de bestrating (materiaalkeuze in relatie tot de gebruikers (de fietsers), de afwatering, de kleurstelling enz.). We laten ons daar graag over adviseren.

Vóór route; asfalt?

PVDA, Carrie Martens;

3

In ons programma staat ‘geen asfaltering buitengebied’ en daaraan zullen wij ons houden (“net als bij de Wijnweg”). We willen de route gaan fietsen om zicht te krijgen op de knelpunten. We willen LED verlichting op zonne-energie langs de route.

Tegen asfalt; route?

PGE-M, Chris Piatek;
3

In de gemeente Eijsden-Margraten hoeft geen nieuw asfalt te worden (aan)gelegd voor de trambaanfietsroute. In het verleden (dossier Wijnweg, Bruisterbosch) hebben wij al aangetoond dat wij niet staan te springen om asfalt (of andere verharding) in het buitengebied. Wij zullen ons dan ook kritisch opstellen ten opzichte van deze plannen.

Tegen asfalt; kritisch t.a.v. route

OPPOSITIE

SVM, Wiel Dreessen;
3

Onze fractie zal tijdig en vooraf aan de besluitvorming hierover met uw bewonersgroep Cadier en Keer, de Verenging tot Natuurbehoud Cadier en Keer en andere betrokkenen zonodig overleggen of nader contact opnemen, alvorens een weloverwogen standpunt in te nemen.

Vooralsnog onduidelijk

VVD, Ger Willems;

1

Wij hebben in het land gekeken naar alternatieve verhardingen voor asfalt en die voldoen prima.

Tegen asfalt? Route?

D66, Franklin Boon;
1

We staan kritisch tegenover iedere (asfalt) verharding in ons buitengebied. We wensen duidelijkheid t.a.v. de vraag in hoeverre de TFR noodzakelijk is, naast het bestaande netwerk aan fietspaden

Tegen asfalt; kritisch t.a.v. route

GL, Hanneke Koene;
1

We zijn voor het faciliteren van fietsen, dus het veiliger en aangenamer maken van fietswegen, maar tegen asfaltering in het buitengebied. Daarom pleiten we ervoor om over een alternatieve route na te denken.

Tegen asfalt; kritisch t.a.v. route

TOTAAL

21

‘VOOR’

9

 

 

ONDUIDELIJK

7

 

 

‘TEGEN’

5

Raadsvergadering november 2017

Als je de stukken (http://ibabsonline.eu/Kalender.aspx?site=Eijsdenmargraten) van beide recente raadsvergaderingen van november (over de begroting) doorleest, wordt bovenstaande indruk bevestigd:

  • GroenLinks, D66 en PGE-M vinden de Trambaanfietsroute (TFR) een belangrijk onderwerp en staan er ook het meest kritisch tegenover.
  • Het CDA besteedt ook aandacht aan het onderwerp en stelt heel duidelijk “pal achter de plannen” voor het realiseren van de TFR te staan.
  • De andere partijen – PvdA, SVM, VVD – besteden geen of weinig woorden aan de TFR.

We vinden het merkwaardig dat de gemeenteraad een motie van de PvdA heeft aangenomen (3 niet gestemd, 16 voor, 2 tegen) - met alleen GroenLinks en D66 tegen - om LED-verlichting in en boven de weg aan te brengen en van stroom te voorzien door zonnepanelen naast de weg. De gemeenteraad van Eijsden-Margraten wil vooralsnog niet over de TFR debatteren, maar neemt wel alvast - ongeïnformeerd en zonder enig overleg met natuurorganisaties - een voorschot op de verlichting.

19 november 2017, Bewonersgroep Cadier en Keer:

Céline Andriën, Sander Croes & Jelle Stoffers

 

Uw mening

Oud-Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Oud-Lemiers

peterb‘Ik ben hier geboren en getogen in Oud Lemiers. Ik heb hier 80 jaar gewoond. Toen was het werkelijk en prachtig stiltegebied. Maar nu wordt het toch al een beetje verstoord door fietsers en motoren en brommers die hier komen.'
Peter Bodelier, Vaals [oud bewoner]

Lees meer...

St. Catharinakapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': St. Catharinakapel

magali

‘Ik kom uit het centrum Maastricht. Lekker uit de drukte weg. Even wandelen en van de rust en stilte genieten.'
Magali Snelder, Maastricht [toevallige passant]

Lees meer...

Het wordt een ramp voor de natuur ...

Filmpje van Hein Ottenhoff uit Margraten.

Hij heeft deze diashow ook aan diverse raadsleden van de gemeente Eijsden-Margraten gestuurd.  Hein vindt "hopelijk gaat dit maffe plan niet door, het wordt een ramp voor de natuur".

RTV Maas en Mergelland

Op 22 januari was in het Huis van de Burger een voorlichtingsbijeenkomst over de Trambaanfietsroute, geïnitieerd door de Stuurgroep. Daar liepen de gemoederen hoog op met name bij de tegenstanders van die route. Nadat in een eerdere uitzendingen de voorzitter van de Stuurgroep aan het woord is geweest, besloot Maas en Mergelland nu om beide actiegroepen op te zoeken. Wilt u weten hoe zij erover denken kijk dan naar ons weekprogramma of op Social Media.

Met de fiets op de Zwarteweg

kompassrose N 50°49´46'' / O 5°46´24'':
Op de Zwarteweg

jelle‘Hoi, ik ben Jelle en ik ben met de fiets op de Zwarteweg.'
Jelle Stoffers [bewoner Cadier en Keer]

Lees meer...

Auw Kapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Voor de Auw Kapel

heide‘Ik ben Heide. Ik zing al 17 jaar op deze bijzondere plek. Een keer per maand. Ik ben erg dankbaar dat we hier mogen zingen. Een van de bijzondere dingen is dat tijdens het zingen de deur vaak openstaat.'
Heide Schneider, Aken [lid Singkreis]

 

Lees meer...

Op de Oude Trichterweg

kompassrose N 50°47´23'' / O 5°59´4'':
Op de Oude Trichterweg

eva‘Hoi, ik ben Eva, inwoner van Lemiers. Ik woon hier al 18 jaar. Ik ga hier heel graag wandelen met mijn hond Bolle. We hebben gehoord dat de trambaanfietsroute hier aangelegd gaat worden. Dat vinden we helemaal niet leuk.'
Eva Smitmans [bewoner Lemiers]

Lees meer...

Op de Achterweg

kompassrose N 50°49´38'' / O 5°46´36'':
Cadier en Keer, Achterweg

Film1

Lees meer...

Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Lemiers

peterg‘Hoi, Ik ben Peter Gleissner. Ik heb hier in Oud Lemiers 23 jaar gewoond. Nu woon ik in Aken. Ik vind het altijd nog een prachtige plek.'
Peter Gleissner, Aken [oud bewoner]

 

Lees meer...
We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.