Datum: 18-10-2017; 14:30-15:40.

Ook aanwezig Julie Starren, projectmanager projectbureau.

Besproken onderwerpen:

 1. Armand Opreij meldde de laatste stand van zaken van het Project.
 2. Jelle Stoffers deelde nogmaals het standpunt van de Bewonersgroep Cadier en Keer mee.
 3. We bespraken enkele alternatieven voor de TFR

@ Project

 • Men is bezig met de onderzoeken naar natuurwaarden en veiligheidsaspecten. De wethouder verwacht dat deze rapporten eind december – begin januari klaar zullen zijn.
 • Deze rapporten zijn nodig om de bestemmingsplanwijzigingsvoorstellen te kunnen opstellen.
 • Het plan is verder om tegen die tijd - als opvolger van de intentieverklaring uit 2015 - een ‘realisatieovereenkomst’ op te stellen, die door alle betrokken partijen getekend moet worden. In die overeenkomst worden inzet van mensen en middelen, organisatie en financiën, beschreven.
 • De planning van de openbare Raadsinformatieavond, waarbij raadsleden met elkaar en de wethouder gaan debatteren over de TFR als geheel, vindt de wethouder de verantwoordelijkheid van het presidium (Burgemeester en fractievoorzitters).
 • Communicatieplan: hierover hebben we niet uitvoerig gesproken. De wethouder leek wel van plan t.z.t. de burgers te informeren over stand van zaken en geplande procedures.

@ Bezwaren Bewonersgroep Cadier en Keer

Ik heb onze ‘pijnpunten’ nog eens opgenoemd:

 • Natuur en landschap:
  • aantasting natuur en landschap (details: zie bezwaren VTN)
  • aantasting beleving daarvan voor bewoners (en toeristen)
 • Aantasting recreatiegebied eigen inwoners en toeristen:
  • aantasting recreatieve infrastructuur voor huidige gebruikers (wandelaars, joggers, MTBers, ruiters e.d.)
  • interferentie met bestaande MTB- en wandelroutes VVV Zuid-Limburg
 • Negatieve verkeerseffecten
  • toename verkeersdruk buitengebied,
  • creëren van onveiligheid op Zwarteweg en Achterweg,
 • Negatieve effecten Keerse ondernemers
  • route buitenom de dorpskern is nadelig voor locale ondernemers (horeca, bakker, supermarkt) vergeleken met de huidige situatie, waarbij de knooppuntenroute door de dorpskern voert
 • Onvoldoende wisselwerking met de burgers:
  • de onvoldoende (actuele)informatievoorziening aan de burgers
  • onvoldoende participatiemogelijkheden voor de burgers
 • Geen aangetoonde meerwaarde TFR plannen:
  • Tegenover al deze nadelen staat geen aangetoonde meerwaarde van dit project

Daarom hebben wij grote bezwaren tegen:

 • asfaltering van de route door het buitengebied van Cadier en Keer (Zwarteweg en Achterweg)
 • het tracé over de Achterweg, in welke vorm dan ook

De wethouder deed vanzelfsprekend geen toezeggingen. In de uitgangspunten van de Projectgroep (asfalt, 3.20m, vlak, tracé oude trambaan waar mogelijk) lijkt geen beweging te zitten. Enkele ‘positieve’ opmerkingen:

 • De wethouder is bereid verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen (bijv. Achterweg)
 • a.v. het tracé over de Achterweg wil hij een alternatief onderzoeken waarbij de Achterweg slechts gekruist wordt door het fietspad richting Fommestraat.

@ Alternatieven

 • De Projectgroep beroept zich op het provinciale ‘Uitvoeringsprogramma Fiets 2016-2019’, NIET op het ‘Provinciaal Beleidsplan Fiets 2014-2022’.
 • De wethouder is er echt van overtuigd dat de fiets(route)infrastructuur in het Heuvelland tekort schiet en hoe dan ook een vlakke TFR nodig heeft.
 • De wethouder meent (daarom) dat geld besteden aan
  • goede (internet)marketing van wandel- en fietsroutes in het Heuvelland met goede afstemming met lokale ondernemers,
  • verbetering van aansluitingen van wegen en paden,
  • verkeersveiliger maken van kruisingen, betere bewegwijzering, technische verbeteringen van bestaande wegen en fietspaden, e.d.

geen alternatief is.

 • De wethouder houdt vast aan ‘fietsen’; aan ‘wandelen’ als andere sportieve belevings-mogelijkheid van het Heuvelland heeft hij geen boodschap.
 • De wethouder wil uitdrukkelijk vasthouden aan het verhaal van ’de trambaan’ en niet (ook) aan een ander verhaal, zoals het verhaal van ‘Cittaslow’ (zelfs al gaat maar 11 km van de huidige plannen over het oorspronkelijke trambaan tracé).
 • De wethouder vindt de landelijke fietsroute LF6 Maastricht – Vaals ‘te ver weg’ om als alternatief te dienen; Julie Starren bevestigt dat. (opm. JS: de LF6 route volgt de route Maastricht -Bemelen-St.Anthonisbank-Gasthuis-Wolfshuis-Scheulder-Ingber-Gulpen).
 • Hoewel de wethouder beaamt dat de N278 voor sommige fietsers een goed (snel) alternatief kan zijn, vindt hij het – ondanks de van de hoofdweg gescheiden vrijliggende fietspaden met fraai uitzicht op het heuvelland - vanwege de autodrukte geen alternatief om verder in te investeren.

Met dank aan Armand Opreij voor de uitnodiging en aan hem en Julie Starren voor het in goede sfeer verlopen gesprek.

 

Jelle Stoffers, Cadier en Keer, 24 oktober 2017

 

Uw mening

Op de Oude Trichterweg

kompassrose N 50°47´23'' / O 5°59´4'':
Op de Oude Trichterweg

eva‘Hoi, ik ben Eva, inwoner van Lemiers. Ik woon hier al 18 jaar. Ik ga hier heel graag wandelen met mijn hond Bolle. We hebben gehoord dat de trambaanfietsroute hier aangelegd gaat worden. Dat vinden we helemaal niet leuk.'
Eva Smitmans [bewoner Lemiers]

Lees meer...

Het wordt een ramp voor de natuur ...

Filmpje van Hein Ottenhoff uit Margraten.

Hij heeft deze diashow ook aan diverse raadsleden van de gemeente Eijsden-Margraten gestuurd.  Hein vindt "hopelijk gaat dit maffe plan niet door, het wordt een ramp voor de natuur".

Op de Achterweg

kompassrose N 50°49´38'' / O 5°46´36'':
Cadier en Keer, Achterweg

Film1

Lees meer...

Auw Kapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Voor de Auw Kapel

heide‘Ik ben Heide. Ik zing al 17 jaar op deze bijzondere plek. Een keer per maand. Ik ben erg dankbaar dat we hier mogen zingen. Een van de bijzondere dingen is dat tijdens het zingen de deur vaak openstaat.'
Heide Schneider, Aken [lid Singkreis]

 

Lees meer...

Oud-Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Oud-Lemiers

peterb‘Ik ben hier geboren en getogen in Oud Lemiers. Ik heb hier 80 jaar gewoond. Toen was het werkelijk en prachtig stiltegebied. Maar nu wordt het toch al een beetje verstoord door fietsers en motoren en brommers die hier komen.'
Peter Bodelier, Vaals [oud bewoner]

Lees meer...

Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Lemiers

peterg‘Hoi, Ik ben Peter Gleissner. Ik heb hier in Oud Lemiers 23 jaar gewoond. Nu woon ik in Aken. Ik vind het altijd nog een prachtige plek.'
Peter Gleissner, Aken [oud bewoner]

 

Lees meer...

Met de fiets op de Zwarteweg

kompassrose N 50°49´46'' / O 5°46´24'':
Op de Zwarteweg

jelle‘Hoi, ik ben Jelle en ik ben met de fiets op de Zwarteweg.'
Jelle Stoffers [bewoner Cadier en Keer]

Lees meer...

RTV Maas en Mergelland

Op 22 januari was in het Huis van de Burger een voorlichtingsbijeenkomst over de Trambaanfietsroute, geïnitieerd door de Stuurgroep. Daar liepen de gemoederen hoog op met name bij de tegenstanders van die route. Nadat in een eerdere uitzendingen de voorzitter van de Stuurgroep aan het woord is geweest, besloot Maas en Mergelland nu om beide actiegroepen op te zoeken. Wilt u weten hoe zij erover denken kijk dan naar ons weekprogramma of op Social Media.

St. Catharinakapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': St. Catharinakapel

magali

‘Ik kom uit het centrum Maastricht. Lekker uit de drukte weg. Even wandelen en van de rust en stilte genieten.'
Magali Snelder, Maastricht [toevallige passant]

Lees meer...
We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.