Onlangs is de "Beleidsanalyse Trambaanfietsroute Maastricht-Aken" verschenen, geschreven door twee hoogleraren van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam. Door de harde conclusies van het onderzoek komt de besluitvorming rond de Trambaanfietsroute in een volledig nieuw daglicht te staan. Hier het persbericht dat wij verzonden naar regionale media. Brieven met een vergelijkbare boodschap stuurden wij naar de gemeenteraden van Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals, de Provinciale Staten en de Stuurgroep Trambaanfietsroute.dit artikel als PDF 3

Cadier en Keer/Lemiers, 8 januari 2018

Besluitvorming in nieuw daglicht

Onafhankelijk onderzoek kraakt Trambaanfietsroute
Onlangs is de "Beleidsanalyse Trambaanfietsroute Maastricht-Aken" verschenen van twee hoogleraren van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam. Door de harde conclusies van het onderzoek komt de besluitvorming rond de Trambaanfietsroute in een volledig nieuw daglicht te staan. Bewonersgroep Cadier en Keer en Burgerinitiatief Vallei Lemiers doen een dringend beroep op de Stuurgroep Trambaanfietsroute om tijdens de informatiebijeenkomst voor raadsleden, statenleden en bewoners de auteur van het rapport, Prof. Dr. Jeroen Aerts, zijn Beleidsanalyse te laten toelichten, zodat alle betrokkenen (raadsleden, statenleden én bewoners) uit eerste hand kennis kunnen nemen van zijn bevindingen.

Een van de belangrijkste conclusies van de Beleidsanalyse luidt dat "Gezien het ontbreken van een duidelijke nut en noodzaak van de Trambaanfietsroute, en de zeer magere onderbouwing van het economisch rendement, ontstaat er twijfel of de Trambaanfietsroute wel noodzakelijk is en gaat bijdragen aan een structuurversterking van de samenleving."

Gebrekkige economische analyse

De beleidsanalyse behandelt achtereenvolgens nut en noodzaak, natuur en landschap en komt met een volwaardig alternatief. Prof. Dr. Jeroen Aerts, verbonden aan het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam, en een van de opstellers van het rapport, concludeert dat "het ontbreekt aan een grondige analyse van de noodzaak voor een nieuwe Trambaanfietsroute." Datzelfde geldt voor de doelgroep voor wie de Trambaanfietsroute precies bedoeld is. Ook de economische analyse kent gebreken: de gebruikte informatie is grotendeels achterhaald en de analyse van BMC advies "is zeer mager" omdat "een aantal belangrijke zaken niet is meegenomen."

Natuurwaarden

De belangrijkste aspecten die niet zijn meegewogen in de economische analyse zijn de natuurwaarden. Hierbij gaat het niet alleen om negatieve effecten voor bedreigde soorten, maar ook om effecten van landschappelijke ingrepen op de beleving van bewoners. Dit kan dan weer economische gevolgen hebben voor vestigingsklimaat en huizenprijzen.
Daarnaast lijkt de aanleg van de fietsroute strijdig te zijn met het eigen natuurbeleid van de provincie, zoals beschreven in het Provinciale Omgevingsplan Limburg (POL). De Zwarteweg in Cadier en Keer ligt in een zogenaamde 'zilvergroene' natuurzone, 200 meter van de 'goudgroene' natuurzone Schiepersberg-Bemelerberg. Het beoogde tracé in Gulpen-Wittem ten zuiden van 'De Hut', doorsnijdt zelfs een 'goudgroene' natuurzone. Deze gebieden maken deel uit van het Natuur Netwerk Nederland, en mogen in principe niet worden aangetast.

Alternatief

Er is wel degelijk een alternatief voor de Trambaanfietsroute voor handen. "Uitgaande van het feit dat wandelen de meest populaire activiteit is van toeristen in Limburg (61%) en dat die activiteit een groeimarkt is, wordt een alternatieve grensoverschrijdende Trambaanwandelroute Maastricht - Aken voorgesteld. Met deze wandelroute wordt het toerisme optimaal bediend en kunnen de Limburgse cultuur en landschap in een internationale setting worden ervaren. Beter voor de economie, de natuur, de beleving én de verkeersveiligheid," aldus hoogleraar Jeroen Aerts.

Huiswerk grondig overdoen
Voor de Bewonersgroep Cadier en Keer en Burgerinitiatief Vallei Lemiers vormen de onderzoeksresultaten de wetenschappelijke en onafhankelijke bevestiging van hun kritiek op de gang van zaken rond de Trambaanfietsroute en een steun in de rug van de vele ondertekenaars van de petitie 'Zo geen Trambaanfietsroute door het Heuvelland'. "We gaan ervan uit dat de Stuurgroep Trambaanfietsroute de onderzoeksresultaten van Prof. Aerts serieus zal nemen. Dat betekent volgens ons dat ze hun huiswerk grondig zullen moeten overdoen en met een sterke motivatie voor en economische onderbouwing van het project moeten komen. De effecten van de route op natuur en natuurbeleving van de bewoners zullen daarbij essentiële aandachtspunten moeten zijn. Ook zal de Stuurgroep niet om de voorgestelde alternatieven heen kunnen. De op korte termijn geplande ondertekening van de Realisatieovereenkomst door de initiatiefnemers lijkt ons dan ook definitief van de baan."

Onderzoeksresultaten presenteren tijdens informatiebijeenkomst

Bewonersgroep Cadier en Keer en Burgerinitiatief Vallei Lemiers doen een dringend beroep op de stuurgroep om tijdens de informatiebijeenkomst van 22 maandag januari (voor gemeenteraadsleden, statenleden en bewoners) tijd en ruimte in de agenda vrij te maken om hoogleraar Aerts zijn Beleidsanalyse te laten toelichten, zodat alle betrokkenen (raadsleden, statenleden én bewoners) uit eerste hand kennis kunnen nemen van zijn bevindingen.


Nadere informatie:
namens
Burgerinitiatief Vallei Lemiers
René Walenbergh
Till Walther
p/a Oud Lemiers 14
6295 AT Lemiers

namens
Bewonersgroep Cadier en Keer
Celine Andriën
Sander Croes
Jelle Stoffers
p/a
Kerkstraat 16,
6267 ED Cadier en Keer

Uw mening

Met de fiets op de Zwarteweg

kompassrose N 50°49´46'' / O 5°46´24'':
Op de Zwarteweg

jelle‘Hoi, ik ben Jelle en ik ben met de fiets op de Zwarteweg.'
Jelle Stoffers [bewoner Cadier en Keer]

Lees meer...

Op de Oude Trichterweg

kompassrose N 50°47´23'' / O 5°59´4'':
Op de Oude Trichterweg

eva‘Hoi, ik ben Eva, inwoner van Lemiers. Ik woon hier al 18 jaar. Ik ga hier heel graag wandelen met mijn hond Bolle. We hebben gehoord dat de trambaanfietsroute hier aangelegd gaat worden. Dat vinden we helemaal niet leuk.'
Eva Smitmans [bewoner Lemiers]

Lees meer...

St. Catharinakapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': St. Catharinakapel

magali

‘Ik kom uit het centrum Maastricht. Lekker uit de drukte weg. Even wandelen en van de rust en stilte genieten.'
Magali Snelder, Maastricht [toevallige passant]

Lees meer...

Het wordt een ramp voor de natuur ...

Filmpje van Hein Ottenhoff uit Margraten.

Hij heeft deze diashow ook aan diverse raadsleden van de gemeente Eijsden-Margraten gestuurd.  Hein vindt "hopelijk gaat dit maffe plan niet door, het wordt een ramp voor de natuur".

Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Lemiers

peterg‘Hoi, Ik ben Peter Gleissner. Ik heb hier in Oud Lemiers 23 jaar gewoond. Nu woon ik in Aken. Ik vind het altijd nog een prachtige plek.'
Peter Gleissner, Aken [oud bewoner]

 

Lees meer...

Op de Achterweg

kompassrose N 50°49´38'' / O 5°46´36'':
Cadier en Keer, Achterweg

Film1

Lees meer...

Oud-Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Oud-Lemiers

peterb‘Ik ben hier geboren en getogen in Oud Lemiers. Ik heb hier 80 jaar gewoond. Toen was het werkelijk en prachtig stiltegebied. Maar nu wordt het toch al een beetje verstoord door fietsers en motoren en brommers die hier komen.'
Peter Bodelier, Vaals [oud bewoner]

Lees meer...

Auw Kapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Voor de Auw Kapel

heide‘Ik ben Heide. Ik zing al 17 jaar op deze bijzondere plek. Een keer per maand. Ik ben erg dankbaar dat we hier mogen zingen. Een van de bijzondere dingen is dat tijdens het zingen de deur vaak openstaat.'
Heide Schneider, Aken [lid Singkreis]

 

Lees meer...

RTV Maas en Mergelland

Op 22 januari was in het Huis van de Burger een voorlichtingsbijeenkomst over de Trambaanfietsroute, geïnitieerd door de Stuurgroep. Daar liepen de gemoederen hoog op met name bij de tegenstanders van die route. Nadat in een eerdere uitzendingen de voorzitter van de Stuurgroep aan het woord is geweest, besloot Maas en Mergelland nu om beide actiegroepen op te zoeken. Wilt u weten hoe zij erover denken kijk dan naar ons weekprogramma of op Social Media.

We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.