Persbericht: Cadier en Keer/Lemiers, 18 januari 2018

Trambaanfietsroute: Bewoners (en Volksvertegenwoordigers) geschoffeerd

Burgers uit Cadier en Keer en Lemiers voelen zich ernstig geschoffeerd door de initiatiefnemers van de Trambaanfietsroute Maastricht-Aken. Ondanks hun uitdrukkelijk verzoek aan het College van GS en de colleges van B&W van de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals om de voorgenomen ‘Realisatieovereenkomst Trambaanfietsroute’ niet te ondertekenen, is dat toch gebeurd. Daardoor wordt de komende besluitvorming onder grote druk gezet en hebben ook gemeenteraadsleden en Statenleden het nakijken. Daarnaast mogen burgers en andere betrokkenen géén inbreng hebben tijdens de openbare informatieavond over de Trambaanfietsroute van maandag 22 januari aanstaande. Bovendien staat de recent verschenen beleidsanalyse van Prof. Dr. Jeroen Aerts niet op de agenda, ondanks ons verzoek.


Onlangs is de “Beleidsanalyse Trambaanfietsroute Maastricht-Aken” verschenen, geschreven door Prof. Dr. Jeroen Aerts van het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit Amsterdam. Door de harde conclusies van het onderzoek (ontbreken van een duidelijk nut en noodzaak, zeer magere onderbouwing, niet meewegen van de natuurwaarden en niet betrekken van alternatieven) komt de besluitvorming rond de Trambaanfietsroute in een volledig nieuw daglicht te staan. Vanuit het oogpunt van een zorgvuldige en integrale belangenafweging moet dit rapport een belangrijke plaats innemen in de besluitvorming die komen gaat.
Verzoek burgers om professor Aerts rapport te laten toelichten afgewezen
Op basis van het rapport van professor Aerts hebben Bewonersgroep Cadier en Keer en Burgerinitiatief Vallei Lemiers de Stuurgroep verzocht om tijdens de informatieavond voor Statenleden en raadsleden van aanstaande maandag, professor Aerts zijn rapport te laten toelichten. Dan hadden alle betrokkenen (Stuurgroep, raadsleden, Statenleden én burgers) uit eerste hand kennis kunnen nemen van zijn bevindingen. De Stuurgroep heeft dat verzoek afgewezen.
Realisatieovereenkomst toch ondertekend vóór informatieavond
Al eerder hadden Bewonersgroep Cadier en Keer en Burgerinitiatief Vallei Lemiers een dringend beroep gedaan op het college van G.S en de colleges van B&W van de betrokken gemeenten om niet over te gaan tot ondertekening van de Realisatieovereenkomst vóór de raadsinformatieavond. In deze overeenkomst wordt vastgelegd “welke doelen de partijen binnen welke tijd wensen te realiseren, welke middelen zij hiervoor beschikbaar stellen en hoe zij het verdere verloop van dit project wensen in te richten”. Gezien de resultaten van het onderzoek van professor Aerts en de nog ontbrekende resultaten van reeds toegezegd nader onderzoek (o.a. natuurwaarden, verkeer en communicatie) zou een ondertekende Realisatieovereenkomst de democratische besluitvorming bij voorbaat onder grote druk zetten. Gisteren werd duidelijk dat de bestuurders van provincie en betrokken gemeenten gemeend hebben deze Realisatieovereenkomst toch alvast te moeten ondertekenen. Dit zet de controlerende rol van betrokken gemeenteraden ernstig onder druk.
Bestuurlijke tunnelvisie zonder participatie
Door dit gedrag van de Stuurgroep Trambaanfietsroute, GS en Colleges van B&W, is niet alleen de inbreng van burgers uit het Heuvelland, maar ook de inbreng van onze volksvertegenwoordigers in de verschillende gemeenteraden mosterd na de maaltijd geworden. Wij vinden het onacceptabel dat er niet eerst informatie-uitwisseling met de raden heeft plaatsgevonden en dat de raden nu voor een voldongen feit worden geplaatst. Ook bewoners en betrokken belangengroepen worden onvoldoende geïnformeerd. Bovendien wordt er op geen enkele wijze iets gedaan met hun kritische vragen en constructieve inbreng. Tegenwoordig wordt bij dit soort projecten een divers samengestelde klankbordgroep ingesteld; daarvan heeft de projectorganisatie blijkbaar niet willen horen. De door dezelfde bestuurders zo vaak met de mond beleden ‘burgerparticipatie’ verwordt op deze manier tot een farce.
Openbare informatieavond in ‘het Huis van de Burger’ te Margraten op 22 januari
We zullen ons uiterste best doen om tijdens de informatieavond op 22 januari aanstaande toch gehoord te worden. Professor Aerts was bereid te komen en zal er zijn; wij zullen er zijn en toehoren; en we zullen onze raadsleden – hopelijk ten overvloede – voorzien van onze vragen. Wij hopen dat ook de (regionale) pers haar verantwoordelijkheid kent. Het gaat tenslotte om €2 miljoen gemeenschapsgeld, verantwoord te besteden aan mogelijkheden voor duurzaam toerisme in het Heuvelland met zijn beschermde natuurgebieden en karakteristieke dorpen, waar lokale bevolking en toeristen in balans moeten kunnen samenleven.

Nadere informatie:

Namens Burgerinitiatief Vallei Lemiers:
René Walenbergh
Till Walther
p/a Oud Lemiers 14
6295 AT Lemiers
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel: 0614502650


Namens Bewonersgroep Cadier en Keer:
Céline Andriën
Sander Croes
Jelle Stoffers
p/a Kerkstraat 16,
6267 ED Cadier en Keer
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
tel: 0629054228

Details @
www.trambaanfietsroute.eu
www.petities24.com/trambaanfietsroute

Uw mening

Op de Achterweg

kompassrose N 50°49´38'' / O 5°46´36'':
Cadier en Keer, Achterweg

Film1

Lees meer...

Met de fiets op de Zwarteweg

kompassrose N 50°49´46'' / O 5°46´24'':
Op de Zwarteweg

jelle‘Hoi, ik ben Jelle en ik ben met de fiets op de Zwarteweg.'
Jelle Stoffers [bewoner Cadier en Keer]

Lees meer...

Auw Kapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Voor de Auw Kapel

heide‘Ik ben Heide. Ik zing al 17 jaar op deze bijzondere plek. Een keer per maand. Ik ben erg dankbaar dat we hier mogen zingen. Een van de bijzondere dingen is dat tijdens het zingen de deur vaak openstaat.'
Heide Schneider, Aken [lid Singkreis]

 

Lees meer...

Oud-Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Oud-Lemiers

peterb‘Ik ben hier geboren en getogen in Oud Lemiers. Ik heb hier 80 jaar gewoond. Toen was het werkelijk en prachtig stiltegebied. Maar nu wordt het toch al een beetje verstoord door fietsers en motoren en brommers die hier komen.'
Peter Bodelier, Vaals [oud bewoner]

Lees meer...

Op de Oude Trichterweg

kompassrose N 50°47´23'' / O 5°59´4'':
Op de Oude Trichterweg

eva‘Hoi, ik ben Eva, inwoner van Lemiers. Ik woon hier al 18 jaar. Ik ga hier heel graag wandelen met mijn hond Bolle. We hebben gehoord dat de trambaanfietsroute hier aangelegd gaat worden. Dat vinden we helemaal niet leuk.'
Eva Smitmans [bewoner Lemiers]

Lees meer...

Het wordt een ramp voor de natuur ...

Filmpje van Hein Ottenhoff uit Margraten.

Hij heeft deze diashow ook aan diverse raadsleden van de gemeente Eijsden-Margraten gestuurd.  Hein vindt "hopelijk gaat dit maffe plan niet door, het wordt een ramp voor de natuur".

RTV Maas en Mergelland

Op 22 januari was in het Huis van de Burger een voorlichtingsbijeenkomst over de Trambaanfietsroute, geïnitieerd door de Stuurgroep. Daar liepen de gemoederen hoog op met name bij de tegenstanders van die route. Nadat in een eerdere uitzendingen de voorzitter van de Stuurgroep aan het woord is geweest, besloot Maas en Mergelland nu om beide actiegroepen op te zoeken. Wilt u weten hoe zij erover denken kijk dan naar ons weekprogramma of op Social Media.

St. Catharinakapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': St. Catharinakapel

magali

‘Ik kom uit het centrum Maastricht. Lekker uit de drukte weg. Even wandelen en van de rust en stilte genieten.'
Magali Snelder, Maastricht [toevallige passant]

Lees meer...

Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Lemiers

peterg‘Hoi, Ik ben Peter Gleissner. Ik heb hier in Oud Lemiers 23 jaar gewoond. Nu woon ik in Aken. Ik vind het altijd nog een prachtige plek.'
Peter Gleissner, Aken [oud bewoner]

 

Lees meer...
We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.