Lemiers 09-06-2017

Geacht Raadslid,

Sinds 14-12-2015 is, middels ondertekening van de intentieverklaring, de formele planvoorbereiding gestart voor aanleg van de Trambaanfietsroute Maastricht - Aken. Op 21-05-2016 mochten raadsleden en statenleden op excursie naar de Vennbahn en bijna een jaar later vond er een informatiebijeenkomst plaats: eerst voor bewoners (6 maart 2017) en vervolgens voor raads- en statenleden (op 29 maart 2017).

Tijdens de drukbezochte bewonersbijeenkomst hebben bewoners hun zorgen geuit en talloze informatieve vragen gesteld over onder meer zin en noodzaak van het project, de aan het project ten grondslag liggende maatschappelijke kosten- baten analyse, milieu- en natuuronderzoeken, de gevolgen voor de leefbaarheid van de betroffen buurten en woonstraten en alternatieve tracé's. Tot nu toe hebben we daar geen reactie op ontvangen; zelfs geen bericht over het uitblijven van een reactie.

Wij maken ons ernstige zorgen over dit gebrek aan informatie.  Ondertussen gaat de besluitvorming gewoon verder en loopt de tijd door. Volgens planning zou medio mei het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd en in december zou er een Raadsbesluit moeten liggen om het bestemmingsplan vast te stellen.

Het mag toch niet zo zijn dat straks zonder een openbare, inhoudelijke discussie bewoners, grondeigenaren én raadsleden voor een voldongen feit worden geplaatst en alleen nog maar mogen instemmen met een begrotingsreservering c.q. een bestemmingsplanwijziging.

Het gebrek aan inzicht in zin en noodzaak, de afwezigheid van een maatschappelijke kosten-baten analyse en onderzoek naar milieueffecten en alternatieve tracés maakt een goede inhoudelijke afweging en dus een afgewogen besluitvorming niet mogelijk. Daarom doen we een dringend beroep op u als volksvertegenwoordiger om:
- geen blanco cheque af te geven en niet in te stemmen met de kredietreservering van dit omstreden project in de jaarlijkse gemeentebegroting;
- niet zonder gedegen achtergrondstudies in te stemmen met bestemmingsplanwijzigingen;
- de verdere besluitvorming rond de Trambaanfietsroute met onmiddellijke ingang op te schorten totdat nadere informatie beschikbaar is;
-met bewoners, grondeigenaren en alle andere betrokkenen bij het begin te beginnen en een open en transparante discussie op te starten over de algemene zin en noodzaak van dit project.

We gaan er verder zonder meer van uit dat u in het verloop van het planproces uw controlerende functie in ons duale bestel serieus neemt en los van eventuele fractiediscipline tot objectieve en onafhankelijke afwegingen zult komen.

Uiteraard zijn we altijd bereid een en ander mondeling toe te lichten.


Hoogachtend
Burgerinitiatief Vallei Lemiers

Till Walther, Oud Lemiers 14
René Walenbergh, Oud Lemiers 31

Uw mening

Met de fiets op de Zwarteweg

kompassrose N 50°49´46'' / O 5°46´24'':
Op de Zwarteweg

jelle‘Hoi, ik ben Jelle en ik ben met de fiets op de Zwarteweg.'
Jelle Stoffers [bewoner Cadier en Keer]

Lees meer...

Het wordt een ramp voor de natuur ...

Filmpje van Hein Ottenhoff uit Margraten.

Hij heeft deze diashow ook aan diverse raadsleden van de gemeente Eijsden-Margraten gestuurd.  Hein vindt "hopelijk gaat dit maffe plan niet door, het wordt een ramp voor de natuur".

Op de Oude Trichterweg

kompassrose N 50°47´23'' / O 5°59´4'':
Op de Oude Trichterweg

eva‘Hoi, ik ben Eva, inwoner van Lemiers. Ik woon hier al 18 jaar. Ik ga hier heel graag wandelen met mijn hond Bolle. We hebben gehoord dat de trambaanfietsroute hier aangelegd gaat worden. Dat vinden we helemaal niet leuk.'
Eva Smitmans [bewoner Lemiers]

Lees meer...

St. Catharinakapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': St. Catharinakapel

magali

‘Ik kom uit het centrum Maastricht. Lekker uit de drukte weg. Even wandelen en van de rust en stilte genieten.'
Magali Snelder, Maastricht [toevallige passant]

Lees meer...

Oud-Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Oud-Lemiers

peterb‘Ik ben hier geboren en getogen in Oud Lemiers. Ik heb hier 80 jaar gewoond. Toen was het werkelijk en prachtig stiltegebied. Maar nu wordt het toch al een beetje verstoord door fietsers en motoren en brommers die hier komen.'
Peter Bodelier, Vaals [oud bewoner]

Lees meer...

Auw Kapel

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Voor de Auw Kapel

heide‘Ik ben Heide. Ik zing al 17 jaar op deze bijzondere plek. Een keer per maand. Ik ben erg dankbaar dat we hier mogen zingen. Een van de bijzondere dingen is dat tijdens het zingen de deur vaak openstaat.'
Heide Schneider, Aken [lid Singkreis]

 

Lees meer...

Lemiers

kompassrose N 50°47´12'' / O 5°59´46'': Lemiers

peterg‘Hoi, Ik ben Peter Gleissner. Ik heb hier in Oud Lemiers 23 jaar gewoond. Nu woon ik in Aken. Ik vind het altijd nog een prachtige plek.'
Peter Gleissner, Aken [oud bewoner]

 

Lees meer...

Op de Achterweg

kompassrose N 50°49´38'' / O 5°46´36'':
Cadier en Keer, Achterweg

Film1

Lees meer...

RTV Maas en Mergelland

Op 22 januari was in het Huis van de Burger een voorlichtingsbijeenkomst over de Trambaanfietsroute, geïnitieerd door de Stuurgroep. Daar liepen de gemoederen hoog op met name bij de tegenstanders van die route. Nadat in een eerdere uitzendingen de voorzitter van de Stuurgroep aan het woord is geweest, besloot Maas en Mergelland nu om beide actiegroepen op te zoeken. Wilt u weten hoe zij erover denken kijk dan naar ons weekprogramma of op Social Media.

We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.