Home

Motie Gemeenteraad Vaals

Motie Vaalser Gemeenteraad 25.06.2018

motie 18 06 25
Klik hier voor PDF.

Verschil tussen TFR en Vennbahn

Presentatie voor de Werkgroep MKBA van de Klankbordgroep

LowRes 18 06 19 Präsentation
Klik hier voor PDF.

Onderzoek nut fietsroute

Dagblad De Limburger, 19.06.2018

18 06 19 02
Klik hier voor PDF.

Opstootje fietsroute

Dagblad De Limburger, 11.05.2018

DL 18 05 11
Klik hier voor PDF.

Raadsvergad. Eijsden-Margraten 8.5.18

In het Raadsprogramma Eijsden-Margraten 2018-2022 staat dat de gemeente het project ‘Trambaanfietsroute’ continueert. De raad vraagt daarin het College “om een procesaanpak uit te werken waarbij maximaal rekening gehouden wordt met inspraak van burgers en de vragen van de raad om meer inzicht te krijgen ...”.

Namens Bewonersgroep Cadier en Keer sprak Jelle Stoffers de raad toe. Zijn betoog kwam er kort samengevat op neer dat we de raad oproepen zich actief met de plannen rond de Trambaanfietsroute te bemoeien, vóórdat straks de bestemmingsplannen ter inzage liggen. Lees meer in de pdf.

Nieuwe coalitie 'strenger'....

Dagblad De Limburger, 01.05.2018

DL 01052018
Klik hier voor PDF.

VTN tegen aanleg ...

Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg), Limburgs Milieu nr. 1 2018

LM brochure NR1 2018 LR 22 23
Klik hier voor PDF.

Wandelpad goed alternatief ...

Natuur en Milieufederatie Limburg (NMF Limburg), Limburgs Milieu nr. 1 2018

LM brochure NR1 2018 LR 20 21
Klik hier voor PDF.

Kies voor heerbaan

Dagblad De Limburger, 11.04.2018

DL 18 04 11
Klik hier voor PDF.

Indrukken van de fietstocht ‘Trambaanfietsroute’

Indrukken van de fietstocht 'Trambaanfietsroute' met gedeputeerde Eric Geurts, 7 maart 2018.

Op 7 maart fietsten gedeputeerde Eric Geurts, wethouder Armand Opreij en andere leden van de stuur- en projectgroep 'Trambaanfietsroute Maastricht Aken', van Maastricht naar Aken om - voor zover mogelijk - het tracé te verkennen. In Cadier en Keer werd afgeweken van het beoogde tracé rond de Achterweg; in Gulpen bleef het natuurgebied ten zuiden van De Hut onbezocht. De leden van de Stuur- en projectgroep hadden tevoren onze 'attentiepunten' via e-mail toegezonden gekregen. Leden van bewonersgroepen uit Cadier en Keer, Gulpen en Oud-Lemiers en de VTN doen hier verslag van hun indrukken.

Read More

Reactie op artikel in VIA Eijsden

VIA Eijsden-Margraten, 22.03.2018

Trambaanfietsroute VIA Eijsden Margraten 07 03 18
Klik hier voor PDF.

Kuitenbijters op trambaan

Dagblad De Limburger, 08.03.2018

DL 20180308 2
Klik hier voor PDF.

FORMELE FOUT: Contract fietsroute

Dagblad De Limburger, 27.02.2018

DL 20180227
Klik hier voor PDF.

RTV Maas en Mergelland

Op 22 januari was in het Huis van de Burger een voorlichtingsbijeenkomst over de Trambaanfietsroute, geïnitieerd door de Stuurgroep. Daar liepen de gemoederen hoog op met name bij de tegenstanders van die route. Nadat in een eerdere uitzendingen de voorzitter van de Stuurgroep aan het woord is geweest, besloot Maas en Mergelland nu om beide actiegroepen op te zoeken. Wilt u weten hoe zij erover denken kijk dan naar ons weekprogramma of op Social Media.

Overweldigende opkomst

Overweldigende opkomst wandeling op route: Vruchtenhof door Euverem naar het centrum van Gulpen

DSCI8428
Op zondag 18 februari hebben 95 belangstellenden (bewoners, natuur-liefhebbers, natuurverenigingen en politici) zich op de hoogte gesteld van de trambaanfietsroute door dit prachtige, mogelijk bedreigde gebied.

Read More

Persbericht: Protest UITGeBREID

Het protest tegen de plannen voor een ‘Trambaanfietsroute Maastricht-Aken’ is nu daadwerkelijk ‘Heuvellandbreed’. Na het Burgerinitiatief Vallei Lemiers en de Bewonersgroep Cadier en Keer is er ook in Gulpen-Wittem een bewonersgroep opgericht. De drie bewonersgroepen zeggen ‘nee’ tegen deze extra fietsroute en hun gezamenlijke inzet is om nieuw asfalt door het Nationaal Landschap Zuid-Limburg te voorkómen. De nieuwe Bewonersgroep Gulpen-Wittem organiseert op zondag 18 februari een wandeling om burgers te informeren over de aantasting van de natuur. Deze wandeling loopt vanaf ‘de Hut’ naar het centrum van Gulpen.dit artikel als PDF 3

Read More

‘Geen cent extra Trambaanroute’

Dagblad De Limburger, 19.02.2018

artikel 044
Klik hier voor PDF.

We use cookies
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruiken wij noodzakelijke cookies.
Onze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Ze zorgen voor een goede werking van onze website.
U bent bekend met cookies en accepteert het gebruik? Kies voor 'Ja, ik accepteer cookies'.